Commercial Projects

Herzl Museum, Jerusalem

Press to open the picture

1/7

Press to open the picture

Sektor Town Stores

Press to open the picture

1/6
karizma Showroom

Press to open the picture

Press to open the picture

RG-512 Stores

Press to open the picture

Whispers Spa

Press to open the picture

OLE- Football Stores

Press to open the picture

More Commercial Projects

Press to open the picture

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
עיצוב חנות- רשת סקטור טאון

Wii מבט לכיוון מתחם נייקי ואזור משחקי בפינה צדדית בחנות ממוקם מתחם מיוחד, המאופיין בצורה שונה מיתר החנות. מתחם זה מחופה בכל היקפו (קירות ומדפים) בעץ במבוק בשילוב של פסי זכוכית ירוקים. שתי מחיצות עץ סוגרות את האזור ובהן מותקנים מסכי "ווי", המאפשרים פעילות ספורטיבית אינטראקטיבית בחנות. מחיצות אלו מפרידות בין המתחם לחלון הראווה, דבר המאפשר צפייה של העוברים והשבים במתרחש במתחם